home-main
Chciałbym podziękować wszystkim osobom
które pracowały ze mną nad tymi utworami

El Gordo Murkin
za udzielenie
swojego głosu do Shadow war
Who I am, Not enough,
Love kills, Save the day,
Warriors awaken, Everytime we
seek the truth, From Within, Signs,
Foreseen.

Krzysztof Jaciow
za udzielenie
swojego głosu do Plastic body

Tomasz Faustus
za nagranie
perkusji do Odchodząc, Who I am
Whisper, From Within

Wojciech Wojtyczek
za nagranie perkusji do
Not enough

Violetta Gawara
za udzielenie swojego głosu
do Between the skies